DET STøVER STADIG STREAMING ITA

Play Trailer


themoviedb icon 6.6/10

Det støver stadig (1962)

Trama - Informazioni:

Vi diciamo un po' di che tratta Det støver stadig... Det Støver Stadig er den anden film i den populære "Støv-serie" (Støv På Hjernen, Støv For Alle Pengene). Atter stod Arvid Müller og Aage Stentoft for det festlige manuskript, der introducerede nye sæder og skikke på det danske boligmarked. Man genkender let det lille samfund i "sovebyen", men store omvæltninger har fundet sted siden sidst, for beboerne på Solvænget har - med kommunestøtte - købt den ejendom, de bor i, og (- så kom noget, dengang, helt nyt) hustruerne har måttet tage arbejde for at klare økonomien! Helt forrygende er fru Rigmor Hansen (Bodil Udsen) som bestyrerinde af et Quick-vaskeri. Hendes "sandheder" om det nye dagligliv i Danmark sidder klokkeklart - og er evigt unge. Ejendommens første generalforsamling med gutterne i opgangen - og aflæggelse af første års regnskab, er gyldne scener fra dansk familiefilms guldalder.. Per poter vedere Det støver stadig streaming ITA È possibile utilizzare servizi come Netflix, pay per view, utilizzare programmi come emule o torrent o Vedere nei cinema. La tanto attesa uscita di Det støver stadig streaming ita è stata il 1962-09-28 e questa magnifica produzione ha una durata di 80 minuti.

Scrivere:

Aage Stentoft , Arvid Müller e Øyvind Vennerød

Dirigere:

Poul Bang

Cast:

Helle Virkner , Bodil Udsen e Søren Elung Jensen